1. STRATEGIE

Page1 / 7
 
14% of survey complete.
De bedrijfsstrategie bevat belangrijke elementen die richtinggevend zijn voor innovatie; zonder te weten waar u staat en waar u uiteindelijk naar toe wilt (ambitie) is innoveren met de focus op resultaat een grotere uitdaging.

Question Title

* 1. Heeft u een bedrijfsstrategie voor de komende 5 jaar?

Question Title

* 2. Waarop zijn uw bedrijfsactiviteiten gericht voor de komende 2 jaren?

Question Title

* 3. Verdiepingsvragen strategie

  Nauwelijks Redelijk Voldoende Ruim voldoende Goed N.v.t.
In welke mate kunnen uw medewerkers uw ambitie navertellen?
In welke mate heeft u voor één (of meerdere) duidelijk afgebakende doelgroep(en) gekozen?
In welke mate neemt u de behoefte van uw (potentiele) klanten als vertrekpunt, als u begint aan het ontwikkelen van iets nieuws?

T