Artistiek luik
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen:
13 Januari 2019

Het Irisfeest is het feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat bovendien in 2019 zijn 30steverjaardag viert!

In het weekend van 4 en 5 mei 2019 trekken alle Brusselaars de stad in om er samen met alle bezoekers een heus (gratis) feestje te bouwen. Op zondagmiddag 5 mei zal dit culturele evenement Brusselaars zowel artistiek als populair entertainen, in een warme en familiale sfeer. Niet alleen is het een fijne samenkomst om de verjaardag van het gewest te vieren, tegelijkertijd is het ook de ideale gelegenheid om talloze activiteiten te ontdekken die deze stad te bieden heeft. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil om die reden alle actoren van het culturele, artistieke en associatieve leven in Brussel in de kijker zetten.

2019 is tevens een jubileumjaar voor de eerste tram in België, die 150 jaar geleden op 1 mei aan zijn eerste reis begon. Om dit te vieren worden er van 1 tot 4 mei 2019 tal van activiteiten georganiseerd. Tijdens deze vier dagen zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mobiliteit belichten en staan er vele verrassingen op de agenda.

Deze oproep tot het indienen van projecten betreft de artistieke component van het ‘Feest in het Park’ en is gericht aan straatartiesten en artistieke gezelschappen. Dit evenement vindt plaats op zondag 5 mei van 12.00 tot 18.00 uur.

Alle artistieke disciplines zijn welkom. De projecten kunnen bestaan uit installaties, stedenbouwkundig ontwerp, podium- en straatkunst, circus- en kermiskunst, tentoonstellingen, specifieke spelletjes en activiteiten voor kinderen, participatieve workshops, make-up, enz.

Er is geen specifiek thema te volgen, maar alle voorstellen in verband met de 150ste verjaardag van de tram zijn welkom. De mobiliteit van de Brusselse regio, het imago van de tram en zijn geschiedenis in een nieuw, artistiek jasje steken kan een mooie uitdaging zijn.

Verschillende projecten kunnen door hetzelfde bedrijf of dezelfde kunstenaar worden voorgesteld.
BUDGET

De maximaal toegekende vergoeding voor elk afzonderlijk project is beperkt tot € 10.000 exclusief BTW en met het volgende in de prijs inbegrepen:
  • artistieke prestaties
  • transportkosten
  • kosten verbonden aan de aankoop van benodigd materiaal, nodig voor de realisatie van het project

Daartegenover staat dat het Irisfeest volgende kosten wel voor zijn rekening neemt:

  • auteursrechten (SABAM, SACD),
  • kosten verbonden aan de technische fiche (overeen te komen in functie van het voorgestelde project),
  • eventueel gas- en elektriciteitsverbruik,
  • eventueel lenen van materieel zoals tenten, tafels en stoelen (voor zover beschikbaar),
  • de catering ’s middags op de gepresteerde dag

Voor gezelschappen die buiten België gevestigd zijn:
  • logeerkosten (maximum 2 nachten),
  • maaltijden tijdens het verblijf (overeen te komen met de organisatie na selectie van het project)
TOEKENNINGSCRITERIA

Het team dat de programmatie verzorgt, zal de meest originele projecten selecteren en proberen om zoveel mogelijk verschillende deelnemers te programmeren, rekening houdend met de andere activiteiten in de buurt (verenigingen, concerten, enz.).

We hebben een voorkeur voor projecten die de hele tijd door plaatsvinden en over een langere tijdsperiode gespreid zijn en/of bedoeld zijn om tegelijkertijd door een groot aantal personen kunnen bekeken worden.

De kosten die samenhangen met de technische fiche zijn ook een belangrijk criterium bij de selectie van het project.

OVEREENKOMST

Zodra de selectie van de projecten gebeurd is, zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld tussen visit.brussels en de uitgekozen inschrijvers.T