De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren. Dat willen we graag zo houden: niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maar dat gaat niet vanzelf: er komen grote opgaven op ons af waar we samen in keuzes in moeten maken. Deze enquête helpt daar bij.

In deze enquête staan vragen over o.a. woningbouw, zorg, de openbare ruimte, vervoer en duurzaamheid. Dit zijn vragen voor de hele gemeente: later dit jaar gaan we met elkaar in gesprek over de vraagstukken per dorp.

De vragenlijst bestaat uit vier delen:
• Mijn naasten en ik: vragen over gezondheid, zorg en ondersteuning
• Mijn dorp: vragen over voorzieningen, initiatieven, onderhoud en beheer
• Mijn gemeente: vragen over wonen, energie en klimaat
• Mijn regio: vragen over mobiliteit en toerisme

De vragen zijn soms pittig. Kies steeds het antwoord dat het best bij u past. Staat er echt geen passend antwoord bij? Kies dan voor ‘niet van toepassing/geen mening’.

Wat doen we met de antwoorden?

We gebruiken deze vragen om er achter te komen hoe de voorkeuren in onze samenleving verdeeld zijn. De antwoorden geven mede richting aan de toekomstvisie.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Alvast hartelijk bedankt voor het meedoen!

T