analyse van het brein van de planner

Question Title

* 1. Welke parameters zijn van belang bij de bepaling van een route in de thuiszorg ?

Question Title

* 2. Hoe zou u de parameters rangschikken bij de bepaling van een route in de thuiszorg ?

Question Title

* 3. Welke situaties zouden volgens u kunnen leiden tot een andere rangschikking van parameters ?

T