Question Title

* 1. Wat is de naam en plaatsnaam van de kinderboerderij?

Question Title

* 2. Welke risicovogels* worden op je kinderboerderij gehouden?
*Dit zijn de vogelsoorten (pluimvee, watervogels en loopvogels) die gevoelig zijn voor vogelgriep en waarop de maatregelen van toepassing zijn.

Question Title

* 3. Welke overige vogelsoorten worden op je kinderboerderij gehouden?

Question Title

* 4. Op welke wijze zijn de risicovogelsoorten (zie vraag 2) normaal gesproken gehuisvest? Dus buiten de periode dat er maatregelen gelden voor vogelgriep.
(meerdere antwoorden mogelijk) 

Question Title

* 5. Op welke wijze zijn de maatregelen voor de periode 2017/ 2018 uitgevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Welke situatie is van toepassing op je kinderboerderij op het moment dat er geen maatregelen voor vogelgriep gelden? Vink deze aan. (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Heb je nog andere maatregelen genomen?
Dit kunnen ook maatregelen zijn die de afgelopen jaren zijn genomen. (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 8. Traden er problemen op door de maatregelen? Zoja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 9. Bent u tevreden over de communicatie over de maatregelen vogelgriep?

Question Title

* 10. Heb je nog aanvullingen op de enquête of op de maatregelen die je hebt genomen?

Als je vragen hebt, dan kun je deze hier ook stellen. In dat geval willen we vragen om je contactgegevens hier achter te laten.

T