Question Title

* 1. Deze enquête is alleen bedoeld voor handhavers en toezichthouders die ook een basisopleiding BOA hebben afgerond. 

Ben je naast BOA ook toezichthouder?

Question Title

* 2. Waar heb jij de basisopleiding BOA gevolgd?

Question Title

* 3. Hoe beoordeel je de genoten basisopleiding?

Question Title

* 4. Hoe kenmerk je de inhoud van jouw basisopleiding? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Heb je examen gedaan bij ExTH? En zo ja, hoe vaak?

T