De gemeente Waalre gaat aan de slag met het beleid 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving'. Dit beleid zal straks voor de duur van vier jaar (2019-2023) van toepassing zijn. Om de juiste prioriteiten te stellen hoort de gemeente Waalre graag wat u als inwoner belangrijk vindt.

Question Title

* 1. In welke wijk woont u?

Question Title

* 2. Heeft u in de afgelopen 2 jaar overlast ervaren van één of meerdere van de
onderstaande onderwerpen? (meer dan 1 keuze is mogelijk)

Question Title

* 3. Wat doet u als u overlast ervaart?

Question Title

* 4. Heeft u in de afgelopen 4 jaar een vergunning aangevraagd voor een van de 
onderstaande onderwerpen

Question Title

* 5. Geef aan op een schaal van 1 (helemaal niet tevreden) tot 5 (zeer tevreden)
hoe tevreden u bent over de wijze waarop de gemeente uw aanvraag heeft
afgehandeld?

  1 - Zeer ontevreden 2 - Ontevreden 3 - Niet ontevreden / niet tevreden 4 - Tevreden 5 - Zeer tevreden Geen mening
De informatie aan u vanuit de gemeente over de doorlooptijd van de aanvraag van de vergunning
De mate waarin medewerkers actief meedenken met u
De kennis van de medewerkers van de gemeente
De snelheid waarmee uw aanvraag is behandeld
De inhoudelijke behandeling van uw aanvraag
De klantvriendelijkheid van de medewerkers
Uw algehele oordeel over de wijze waarop de aanvraag is afgehandeld

Question Title

* 6. Kunt u uit de onderstaande lijst maximaal 3 onderwerpen uitkiezen waarop
volgens u meer gecontroleerd zou moeten worden?

Question Title

* 7. Wist u dat de gemeente Waalre een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) in dienst heeft?

Question Title

* 8. Vindt u dat de boa voldoende zichtbaar aanwezig is in de gemeente Waalre?

Question Title

* 9. Wat kunnen wij in uw ogen als gemeente beter doen, gekoppeld aan de voorafgaande vragen voor de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving?

T