* 1. Ik ben

* 2. Leeftijd ?

* 3. Er bestaan heel wat meningen over de betekenis van werk. In welke mate ben je akkoord met de volgende uitspraken over werk ? Duid voor elk voorstel het hokje aan dat overkomt met jouw antwoord.

  Helemaal akkoord Eerder akkoord Geen mening Eerder niet akkoord Helemaal niet akkoord
Werk is enkel een middel om geld te verdienen
Zelfs al zou ik het geld niet nodig hebben, zou ik gaan werken

* 4. Hoe belangrijk vind je onderstaande factoren ?

  Zeer belangrijk Belangrijk Geen mening Weinig belangrijk Helemaal niet belangrijk
Werkzekerheid
Een hoog loon
Goede promotiekansen
Interessant werk
Zelfstandig kunnen werken
Werk waarbij je anderen kan helpen
Werk dat nuttig is voor de maatschappij
De momenten of dagen waarop je werkt kunnen kiezen
Werk waarbij je persoonlijk contact hebt met anderen

* 5. Om werkloosheid te vermijden zou ik … (meerdere antwoorden mogelijk)

* 6. Op dit moment ben ik...

T