Uitlenen van Chromebook

Voor het uitlenen van een Chromebook vragen we u uw gegevens achter te laten. 

Question Title

* 1. Naam ouder/verzorger:

Question Title

* 2. Leerling:

Question Title

* 3. Groep:

Question Title

* 4. Datum ontvangst:

Question Title

* 5. U gaat als ouder/verzorger akkoord met de volgende voorwaarden: 
- De Chromebook wordt onbeschadigd en goedwerkend overhandigd;
- Naast de Chromebook, ontvangt u een adapter om de Chromebook thuis op te laden;
- De Chromebook wordt alléén gebruikt voor het maken van schoolwerk
- U bent gehouden om zich “als een goed huisvader” over deze Chromebook te gedragen. Dat betekent dat u behoort te doen wat in redelijkheid verwacht kan worden op basis van fatsoen, algemene kennis, etc.; 
- Er wordt niet gegeten en/of gedronken tijdens het gebruik van de Chromebook;
- Er wordt geen software geïnstalleerd voor eigen gebruik;
- Op het moment dat de Chromebook en toebehoren beschadigd raakt of niet meer werkt, zijn de herstelkosten, voor de ouder/verzorger.

Question Title

* 6. Op de website, naast de link van de QR-code, vindt u de bruikleenovereenkomst voor het uitlenen van een Chromebook.
Door het aanvinken van onderstaand vak, tekent u voor akkoord en geeft u aan op de hoogte te zijn van de inhoud van de bruikleenovereenkomst.

T