Screen Reader Mode Icon

Transitievisie Warmte

Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer krijgt ermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat u meedenkt, meepraat en meedoet. Om te beginnen, willen we graag van u weten wat u vindt van de warmtetransitie. We nodigen u van harte uit om de onderstaande vragenlijst in te vullen.

Question Title

* 1. In hoeverre bent u al op de hoogte van de warmtetransitie en de overstap naar aardgasvrije woningen in 2050?

Question Title

* 2. Ik wil graag zelf op korte termijn mijn woning aardgasvrij maken:


Question Title

* 3. Wat zijn voor u redenen om nu al uw woning aardgasvrij te maken?

Question Title

* 4. Welke duurzame maatregelen heeft u al genomen om uw eigen woning duurzamer te maken?

Question Title

* 5. Welke duurzame maatregelen overweegt u om uw eigen woning duurzamer te maken?

Question Title

* 6. Ik wil samen met mijn wijkgenoten optrekken bij het verduurzamen van onze woningen:

Question Title

* 7. Wat houdt u het meest tegen in de transitie naar een aardgasvrije woning?

Question Title

* 8. Wat zijn voor u goede redenen om uw huis aardgasvrij te maken?

Question Title

* 9. Waar zou de gemeente volgens u het beste kunnen starten met aardgasvrij maken?

Question Title

* 10. Hoe wilt u in de toekomst geïnformeerd en betrokken worden bij het aardgasvrij maken van uw kern?

0 van 10 beantwoord
 

T