Als gevolg van de coronacrisis zijn er waarschijnlijk enkele wijzigingen doorgevoerd in uw bedrijf. Veranderingen die eventueel een impact hebben op uw personeelsbestand.

We willen aan de hand van een online bevraging werkgevers een stem geven om hun noden & behoeften te begrijpen op vlak van instroom. 

De gegevens die u invult zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Question Title

* 1. Contactgegevens

Question Title

* 2. Tewerkstelling

Question Title

* 3. Om nieuwe chauffeurs aan te werven gebruik ik volgende kanalen

Question Title

* 4. De kandidaten die ik zoek moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

Question Title

* 5. Hebt u in het verleden al eens een stageplaats aangeboden (IBO)?

Question Title

* 6. Ik ben bereid om iemand zonder ervaring (of rijbewijs) op te leiden op de werkvloer (via IBO)? 

Question Title

* 7. Wenst u meer informatie over de instroom en opleidingskanalen waarop uw bedrijf actief in de brandstoffenhandel beroep kan doen?

Question Title

* 8. De naam van mijn onderneming mag doorgegeven worden aan kandidaten die de VDAB-opleiding "handel in brandstoffen" volgen.

T