Welkom op de site van de Jeugdsportmonitor 2018

 
4% of survey complete.

De Jeugdsportmonitor is een vragenlijstonderzoek naar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.

Het zou kunnen dat sommige vragen lastig zijn om in te vullen of dat jij/u vragen als vervelend ervaart. In dat geval kunnen deze vragen overgeslagen worden. Dit geldt ook voor vragen naar bijvoorbeeld geboorteland of opleiding. Jij/U bent niet verplicht te antwoorden.

Door te antwoorden geef jij / geeft u toestemming om deze gegevens in ons onderzoek op te nemen. De antwoorden worden anoniem verwerkt en kunnen niet herleid worden naar een persoon.

T