Omzetten geneesmiddel en informatie via derden

Regelmatig ontvangt het Portaal incidentmeldingen die ontstaan doordat een geregistreerd geneesmiddel (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is en wordt omgezet naar een ander middel. Als de omzetting niet 1 op 1 is, kunnen er misverstanden ontstaan.
 
Casus:
Een patiënt gebruikt  Persantin ( 2 maal daags 1 capsule) en  acetylsalicylzuur. Door een leveringsprobleem met Persantin is  het recept met Persantin omgezet naar clopidogrel (1 maal daags 1 tablet). Door de apotheek is mondeling en schriftelijke informatie aan de echtgenote meegegeven. De echtgenote van de patiënt heeft de informatie echter niet goed begrepen. Gedurende anderhalve maand heeft de patiënt clopidogrel 2x per dag ingenomen. Ook is hij daarnaast acetylsalicylzuur blijven gebruiken. De heer heeft geen klachten van het foutieve gebruik ervaren.

Question Title

* 1. Hoe handelt u omzettingen van niet verkrijgbare geneesmiddelen af als daarbij het aantal soorten middelen of het aantal innamemomenten verandert?

T