Indien uw zoon/dochter op school gebruik maakt van een iPad en de iPad van uw kind heeft schade opgelopen of is defect, dan is onderstaande informatie op u van toepassing.

U bent zélf verantwoordelijk voor een snelle reparatie en de kosten daarvan. Neemt u hiervoor rechtstreeks contact op met de leverancier van de iPad, Amac - www.a-mac.nl.
Wat blijft is dat uw kind altijd gebruik kan maken van een vervangende iPad van school, indien de eigen iPad in reparatie is. Dit nadat het onderstaande formulier is ingevuld, tegen contante betaling van €20,00 borg en voor maximaal 4 lesweken.
Wanneer de vervangende iPad niet op tijd wordt ingeleverd, zal deze worden geblokkeerd. Mochten er omstandigheden zijn die veroorzaken dat uw kind de iPad langer dan de genoemde 4 lesweken nodig heeft, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken bij de helpdesk van de afdeling ICT via ict@farelcollege.nl .

We willen u met deze service van vervangende iPads van dienst zijn en ervoor zorgen dat er continuïteit is in het leerproces van uw kind. U kunt daar echter zelf zorg voor dragen door erop toe te zien dat de iPad van uw kind altijd in goede staat verkeert.
 
Wanneer er schade ontstaat aan de vervangende iPad door toedoen van uw kind bent u aansprakelijk voor de herstel- of vervangingskosten. 

Hoe komt uw zoon/dochter in aanmerking voor een vervangende iPad?
U dient hiervoor het onderstaande schadeformulier in te vullen. Nadat u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging vanuit de afdeling ICT. Hierin zal de nodige informatie aan u worden verstrekt. Leest u deze mail dan ook goed door.
Uw zoon/dochter kan vervolgens bij afdeling ICT, kamer 110 van het Lyceumgebouw een iPad komen ophalen. Dit kan op alle dagen tussen 11.00 en 13.00 uur of op afspraak.

De borg
Voor het uitlenen van een vervangende iPad van uw zoon/dochter vragen wij, zoals u al eerder heeft kunnen lezen, een borg van €20,00. U ontvangt per mail, nadat de iPad is opgehaald, een bevestiging dat de borg is betaald. U ontvangt tevens een mailtje als de borg weer is geretourneerd aan uw zoon/dochter, nadat de iPad is ingeleverd.
De borg dient contant en gepast te worden betaald.

Question Title

* 1. Naam leerling

Question Title

* 2. Adres

Question Title

* 3. Postcode en Woonplaats

Question Title

* 4. Telefoonnummer

Question Title

* 5. Leerlingnummer of FC-nummer

Question Title

* 6. Email adres ouders/verzorgers

Question Title

* 7. Klas

Indien uw zoon/dochter in aanmerking wil komen voor een leen iPad, verstrekt door het Farelcollege, dient u akkoord te gaan met onderstaande bepalingen. Dit doet u door ze aan te vinken.
Indien u niet akkoord gaat, kan er helaas geen leen iPad worden verstrekt.

Question Title

* 8. Akkoordverklaring

T