Welkom - korte uitleg over deze enquete

RE-ORGANISE – het sluiten van kringlopen met organische reststromen uit de stadslandbouw

Samen met ondernemers en een aantal andere kennispartijen is de Hogeschool van Amsterdam bezig met een onderzoek naar het hergebruiken van organische reststromen uit de stadslandbouw. Het gaat bijvoorbeeld om gft, snoeiafval, landbouwafval, restaurantafval of riet / slib uit slootbeheer. Dit onderzoeksproject heet RE-ORGANISE. Het heeft als doel te inventariseren welke (business)kansen en obstakels kleinschalige afvalkringloopsluiting met zich meebrengt. Het onderzoek draagt bij aan praktijkgerichte kennis voor bedrijven en organisaties. 

Uw bedrijf of organisatie ligt in of nabij een van de (stadslandbouw)gebieden waar wij onderzoek doen: Tuinen van West, Noordoogst, of De Ceuvel.  We brengen momenteel in kaart welke organische reststromen er zijn in uw gebied, en aan welke uit recycling verkregen producten er behoefte is bij bedrijven en organisaties.

Het invullen van deze enquête kost ongeveer 7 minuten van uw tijd. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Wij werken in dit onderzoek nauw samen met verschillende ondernemers in de drie gebieden; sommigen van hen waren ook opdrachtgever voor dit onderzoek. U kunt als ondernemer ook actiever meedoen dan alleen het invullen van deze enquete. Als u hierover meer informatie wenst bent u zeer welkom om contact met ons op te nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 
Met vriendelijke groeten,
 

Kasper Lange en Janne van den Akker, onderzoekers (mail: k.p.h.lange@hva.nl)
Namens het RE-ORGANISE-team

T