17% of survey complete.
Beste burgerwetenschapper,

Je krijgt deze vragenlijst toegestuurd omdat je recent deelnam aan een citizen science project. Mogen we je enkele vragen stellen? We willen meer over jou en andere burgerwetenschappers te weten komen: wat drijft jullie om aan citizen science te doen, hoe vaak en intensief doen jullie het en hoe ervaren jullie je werk als citizen scientist?

Wat is citizen science?
Citizen science of burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat (gedeeltelijk of helemaal) wordt uitgevoerd door vrijwilligers, meestal onder begeleiding van professionele wetenschappers. Citizen science kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om het meten van luchtkwaliteit of verkeer in je straat (bv. Curieuzeneuzen of Telraam) maar ook om het tellen of observeren van planten, dieren of andere zaken in je omgeving (bv. De Grote Schelpenteldag of Straatpoëzie). Sommige projecten vragen dan weer om wetenschappelijke data, foto's of historische teksten te analyseren (bv. Radio Meteor Zoo of Getuigenissen). Deze voorbeelden zijn nog maar het tipje van de ijsberg: misschien deed jij al mee aan een totaal andere vorm van citizen science?

Waarom deze vragenlijst?
We willen met deze vragenlijst meer leren over wie de Vlaamse burgerwetenschappers zijn en hoe ze meewerken aan wetenschappelijke projecten. We verspreiden deze vragenlijst via onze eigen kanalen, maar we vragen ook aan citizen science projecten om de lijst naar hun eigen burgerwetenschappers te sturen.

Wie zijn wij?
Scivil is het kenniscentrum voor citizen science in Vlaanderen. We willen burgerwetenschap in Vlaanderen ondersteunen. Dat doen we door informatie te verzamelen en uit te wisselen met mensen en organisaties die  aan citizen science willen doen. Lees meer over Scivil op onze website. Heb je vragen of opmerkingen over deze vragenlijst? Contacteer ons via info@scivil.be.

Deze enquête is volledig anoniem en het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.

Lees in onze privacyverklaring hoe we de data beheren die we in deze bevraging verzamelen. 

Alvast bedankt voor je tijd!

T