Bavodag ... wat vond jij ervan ?

Welkom op de Bavodag-wedstrijd ! Door de vragen hieronder in te vullen kan je een iPad winnen ! Straks komt de wedstrijdvraag, eerst willen we horen wat je van de Bavodag vond. PS: vul de vragen eerlijk in, ook als je de Bavodag niet leuk vond maak je evenveel kans om te winnen !

Question Title

* 1. Wat vond je van de Bavodag in het algemeen ?

Question Title

* 2. Duid bij iedere lijn aan wat je van dit Bavodag-onderdeel vond.

  Heel goed Tamelijk goed Niet zo goed Echt slecht
Het gezamenlijke slotmoment op het Sint-Baafsplein
Getuigenis van de jongeren van Jokri
Liederen zingen in de Groenzaal
Gebedsmoment in de kapel
Spelletjes spelen in de klassen
Met ons eigen groepje werken rond Zacheüs

Question Title

* 3. Als je één ding aan de Bavodag zou moeten veranderen om hem beter te maken, wat zou je dan veranderen ?

Question Title

* 4. Stel dat je een jongere broer of zus hebt, die volgend jaar gevormd wordt. Zou je hem/haar aanraden om ook naar de Bavodag te gaan ?

T