Bavodag ... wat vond jij ervan ?

Welkom op de Bavodag-wedstrijd ! Door de vragen hieronder in te vullen kan je een iPad winnen ! Straks komt de wedstrijdvraag, eerst willen we horen wat je van de Bavodag vond. PS: vul de vragen eerlijk in, ook als je de Bavodag niet leuk vond maak je evenveel kans om te winnen !

Question Title

* 1. Wat vond je van de Bavodag in het algemeen ?

Question Title

* 2. Duid bij iedere lijn aan wat je van dit Bavodag-onderdeel vond.

  Heel goed Tamelijk goed Niet zo goed Echt slecht
Met ons eigen groepje werken rond Zacheüs
Spelletjes spelen in de klassen
Gebedsmoment in de kapel
Het gezamenlijke slotmoment op het Sint-Baafsplein
Liederen zingen in de Groenzaal
Getuigenis van de jongeren van Jokri

Question Title

* 3. Als je één ding aan de Bavodag zou moeten veranderen om hem beter te maken, wat zou je dan veranderen ?

Question Title

* 4. Stel dat je een jongere broer of zus hebt, die volgend jaar gevormd wordt. Zou je hem/haar aanraden om ook naar de Bavodag te gaan ?

T