LIAISON - EURIC formularz wniosku

Rolnictwo, leśnictwo oraz przetwórstwo żywności stają w obliczu wyzwań ekonomicznych i środowiskowych gdzie szybkie wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań jest niezbędne. Poprzez ten konkurs, mamy na celu znalezienie i nagrodzenie najlepszych przykładów partnerstwa z całej Europy

Czy brał/a Pan/Pani ostatnio udział w innowacyjnej, inspirującej i przełomowej inicjatywie/projekcie? (w zakresie rolnictwa /leśnictwa i  łańcucha dostaw żywności w rolnictwie)
 
Czy Twój projekt obejmował udział partnerów z instytucji naukowo-badawczych ?
 
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, zgłoś się do naszego konkursu do 15 Marca 2019!
 
Możesz zostać wybrany/a jednym z 15 Ambasadorów Innowacji na Obszarach Wiejskich  i otrzymać międzynarodowe wyróżnienie na prestiżowej ceremonii wręczenia nagród  w jednej z europejskich stolic w listopadzie 2019 roku.  
 
 

T