NOS-onderzoek naar controles zorgverzekeraars

Beste respondent,

De NOS doet onderzoek naar controles bij zorgverzekeraars. Daarvoor zijn wij benieuwd wat voor zorginstellingen controles krijgen en of dat bijvoorbeeld per wijk verschilt. Wij zouden het waarderen als u deze vragen kunt beantwoorden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met nasrah.habiballah@nos.nl.

Question Title

* 1. Wat is de naam van uw bedrijf?

Question Title

* 2. Hoe lang bestaat uw bedrijf?

Question Title

* 3. Wat voor zorg levert u?

Question Title

* 4. Heeft u eerder een of meer bedrijven gehad waarmee u dezelfde diensten aanbood?

Question Title

* 5. Hoe veel werknemers heeft u in dienst?

Question Title

* 6. In welk(e) postcodegebied(en) zitten wonen uw cliënten? (Enkel cijfers)

Question Title

* 7. Hoeveel cliënten heeft u?

Question Title

* 8. Levert u zorg aan een specifieke doelgroep – bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond of een bepaalde geloofsovertuiging?

Question Title

* 9. Bent u gecontracteerd? Zo ja, waar? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 10. Hoe vaak krijgt u materiële controles?

Question Title

* 11. Zijn er volgens u gegronde redenen voor die controles? (Antwoord graag toelichten)

Question Title

* 12. Brengen die materiële controles uw bedrijfsvoering in gevaar? (Antwoord graag toelichten)

Question Title

* 13. Zijn er bepaalde patiënten die u weigert vanwege een risico op materiële controles? (Antwoord graag toelichten)

Question Title

* 14. Mogen wij u benaderen voor vervolgvragen?

T