Question Title

* 1. Als u de deur uitgaat met als specifiek doel om in beweging te komen, waar gaat uw voorkeur dan naar uit? (Meerdere opties mogelijk)

Question Title

* 2. Als u (weer) in beweging wil komen, welk type bewegen spreekt u het meeste aan? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Heeft u in het verleden aan sport- en/of beweegactiviteiten deelgenomen in verenigingsverband?

T