17% of survey complete.

Sporten en bewegen is leuk om te doen en gezond voor iedereen. Misschien sport u al bij een sportvereniging in de buurt of misschien wilt u ontdekken welke sport goed bij u past. Sportservice Zwolle wil via een vragenlijst inzicht krijgen in wat u graag wilt op het gebied van sporten en bewegen.

Deze vragenlijst is bedoeld voor volwassenen met een beperking en/of chronische aandoening. Het kan hierbij gaan om o.a. een lichamelijke -, verstandelijke -, visuele - of auditieve beperking en/of chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum of ADHD.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Zwolle sporten en bewegen. Jong en oud, met of zonder beperking. Om dat te kunnen bereiken willen we graag van uw sportwensen op de hoogte worden gebracht.

Ook als u al ergens sport, mag u de vragenlijst invullen! We willen graag weten welke beweegwensen/mogelijkheden volwassenen die een beperking ervaren hebben.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 5 minuten.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten,
tel.: 038 – 423 66 86 of via aangepastsporten@sportservicezwolle.nl.

T