Halverwege de middag wordt op de SEH van een ziekenhuis een 93 jarige patiënte binnengebracht met verdenking bekkenfractuur. Patiënte woont zelfstandig en is verder helder en adequaat. Röntgenonderzoek bevestigd dat er sprake is van een bekkenfractuur. Korte tijd later is patiënte onderweg naar de holding (voorbereidingskamer OK). Aangekomen op de holding blijkt mevrouw verminderd aanspreekbaar, heeft kleine pupillen en een matige respiratie. Men vermoed een opiatenoverdosering. De anesthesiemedewerker informeert bij de SEH naar de toegediende medicatie. Op de SEH blijkt geen medicatie te zijn toegediend. “In de ambu heeft mevrouw iets gehad voor de pijn, maar er is hier door hen geen overdracht achtergelaten. Dus ik weet niet precies wat en hoeveel.” aldus de SEH verpleegkundige tegenover de anesthesiemedewerker. Via de MKA wordt nog geprobeerd informatie te achterhalen bij de betreffende ambulancemedewerkers, die zijn echter huiswaarts na ‘einde dienst’. Het tijdsdelay tot de start van de operatie loopt uiteindelijk op tot meer dan 2 uur.

Question Title

* 1. Had deze situatie jou ook kunnen overkomen?

Question Title

* 2. Zou jij van deze situatie een VIM melding maken?

Question Title

* 3. Wat doe jij om een soortgelijke casus te voorkomen?

Question Title

* 4. Hoe belangrijk is jouw overdracht aan het ziekenhuis?

Question Title

* 5. Hoeveel belang hecht het ziekenhuis in het algemeen aan jouw overdracht volgens jou?

T