Question Title

* 1. Hoe belangrijk vindt u het dat de kerk in het dorp staat en blijft staan?

Question Title

* 2. De kerk is nu uitsluitend in gebruik voor kerkdiensten, trouwerijen en begrafenissen. Heeft u suggesties voor andere activiteiten, die hiernaast kunnen plaatsvinden, zoals concerten ed. 

Question Title

* 3. In hoeverre bent u bereid om een financiële bijdrage te leveren aan het behoud van het gebouw / dorpsgezicht?

Question Title

* 4. Wellicht is het interessant om te weten dat, los van de exploitatiekosten van het gebouw, de afgelopen drieëndertig jaar de kosten aan groot onderhoud jaarlijks gemiddeld € 23.000,- geweest zijn, dit is exclusief de ontvangen subsidie uit het Nationaal Restauratiefonds.  De kerk dateert uit 1861 en is een Rijksmonument. Wilt u hieraan iets toevoegen?

Question Title

* 5. Indien u bereid bent een financiële bijdrage te leveren hoe frequent wilt u dat doen?

Question Title

* 6. Welk bedrag bent u bereid te doneren?

Question Title

* 7. De trend is dat het kerkbezoek afneemt en dat kerken sluiten.

Welke bestemming zou het kerkgebouw naar uw idee kunnen krijgen als het gebouw zijn religieuze functie verliest?

Question Title

* 8. Heeft u verdere opmerkingen / aanvulling? U kunt dat hier invullen. 

0 van 8 beantwoord
 

T