Laat van je horen en bouw mee aan een vrijwilligersvriendelijk Mol

De gemeente Mol is fier op alle Molse vrijwilligers en wil het Molse vrijwilligerswerk zo goed mogelijk ondersteunen. Om te weten hoe we dat het best kunnen doen, hebben wij jouw inbreng nodig.

Werkt jouw Molse organisatie of vereniging met vrijwilligers? Wil je graag meer inzetten op je vrijwilligerswerking? Vul dan deze vragenlijst in voor 15 december 2019.

Je gegevens zullen op een vertrouwelijke manier en enkel in het kader van het vrijwilligersbeleid gebruikt worden.

Voor meer informatie kan je terecht bij Vrijwilligerscentrale Mol via inne.dierckx@gemeentemol.be.

Question Title

* 1. Wat is de naam van jouw organisatie of vereniging?

Question Title

* 2. Wat is je functie binnen de organisatie of vereniging?

Question Title

* 3. Wat is het juridisch statuut van jouw organisatie of vereniging?

Question Title

* 4. Kan je kort omschrijven wat jouw organisatie of vereniging doet?

Question Title

* 5. Wat is de naam en voornaam van de verantwoordelijke vrijwilligerswerking binnen jouw organisatie of vereniging?

Question Title

* 6. Wat is het e-mailadres van de verantwoordelijke?

Question Title

* 7. Beschikt jouw organisatie of vereniging over een website? Zo ja, welke?

Question Title

* 8. Beschikt jouw organisatie of vereniging over een Facebookpagina? Zo ja, welke?

Question Title

* 9. In welk gehucht is jouw organisatie of vereniging actief?

Question Title

* 10. Tot welk domein behoort jouw organisatie of vereniging?

Question Title

* 11. Is jouw organisatie of vereniging aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad?

Question Title

* 12. Hoeveel vrijwilligers engageren zich momenteel (naar schatting) in jullie werking?

Let op:  Alleen op het moment dat iemand effectief helpt, beschouwt de wet hem als vrijwilliger. Deelnemers, bezoekers en leden zijn dus géén vrijwilligers. 

Question Title

* 13. Voor welke taken schakelt jouw organisatie of vereniging vrijwilligers in?

Question Title

* 14. Hoeveel tijd spenderen vrijwilligers aan het werken binnen jouw organisatie of vereniging (meerdere antwoorden mogelijk)?

Question Title

* 15. Welke verzekering(en) heeft jouw organisatie of vereniging afgesloten voor de vrijwilligers?

Question Title

* 16. Waarover informeer jij je vrijwilligers?

Question Title

* 17. Is jouw organisatie of vereniging bereid om de volgende (kwetsbare) vrijwilligers in te schakelen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Question Title

* 18. Welke drempels zijn er binnen jouw werking voor het inschakelen van (kwetsbare) vrijwilligers?

Question Title

* 19. Waar haal je als organisatie of vereniging informatie over of ondersteuning voor je vrijwilligerswerking?

Question Title

* 20. Waar heeft jouw vrijwilligerswerking momenteel nood aan? (Mogelijke voorbeelden: locatie, (bestuurs)vrijwilligers, subsidies, ...)

Question Title

* 21. Is jouw organisatie of vereniging geïnteresseerd in onderstaande initiatieven?

Question Title

* 22. Heeft jouw organisatie of vereniging de laatste 12 maanden gebruik gemaakt van www.molvrijwilligt.be?

Question Title

* 23. Heb je nog andere suggesties over hoe de gemeente Mol jouw vrijwilligerswerking kan ondersteunen?

Question Title

* 24. Heb je nog vragen, tips of opmerkingen?

Question Title

* 25. Gemeente Mol hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. De gegevens die je hierboven invulde, worden in alle discretie verwerkt door Vrijwilligerscentrale Mol. Mogen we jouw gegevens bewaren in een databank en gebruiken voor toekomstige communicatie rond vrijwilligerswerk?

0 van 25 beantwoord
 

T