Alvast bedankt voor uw deelname!

Deze mini-enquête dient ter voorbereiding op de verdiepende sessie van het thema Kunstmatige Intelligentie op dinsdag 25 juni van de KNW Themagroep IT in Water. De enquête is opgesteld om het programma van 25 juni zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de actuele situatie en de toekomstige mogelijkheden binnen de watersector rondom dit thema. Ook proberen we door dit inzicht het uiteindelijke doel van KNW te borgen, het netwerken rondom specifieke thema’s en het delen van kennis hierin. De resultaten van de enquête zullen tijdens het KNW-voorjaarscongres op 10 mei verrijkt worden en tevens zullen in een korte sessie de tussentijdse resultaten gedeeld worden.

Het invullen van deze mini-enquête duurt maximaal 5 minuten. 
Een sterretje achter een vraag geeft aan dat een antwoord gewenst is.

T