Gemeentelijke dienstverlening: Wat kan beter?

 
De gemeente Meerssen is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening nog verder te verbeteren. Uw mening, ervaring & ideeën zijn hierbij van groot belang. Daarom houden we op dit moment een klanttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de enquête is volledig anoniem en duurt ca. 10 minuten.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Contact.

Wat is de reden van uw meest recente contact met de gemeente Meerssen?

Question Title

* 2. Op welke manier heeft u contact gehad met de gemeente Meerssen? (meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk)

Question Title

* 3. Communicatie en betrouwbaarheid.

Hieronder volgen een aantal zaken die te maken hebben met de communicatie en de betrouwbaarheid van de gemeente Meerssen. U kunt aangeven hoe tevreden/ontevreden u hierover bent door een van de antwoorden aan te klikken.

  Zeer tevreden tevreden Wisselend Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t.
Medewerkers van de gemeente Meerssen zijn bereid mij te helpen.
Medewerkers van de gemeente doen wat ze beloven.
Verschillende medewerkers van de gemeente Meerssen geven mij dezelfde informatie.
Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig behandeld door de gemeente Meerssen.
De deskundigheid van de medewerkers.
Medewerkers van de gemeente Meerssen denken met mij mee.
Medewerkers van de gemeente Meerssen zetten zich voor mij in. 
De mate waarin medewerkers van de gemeente mij informeren over de te doorlopen stappen.
Medewerkers van de gemeente Meerssen zijn vriendelijk en beleefd.  

Question Title

* 4. Bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Hieronder volgen een aantal zaken die te maken hebben met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente Meerssen. U kunt aangeven hoe tevreden/ontevreden u hierover bent door een van de antwoorden aan te klikken.

  Zeer tevreden Tevreden Wisselend Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t.
De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Meerssen.
De mate waarin ik tijdig ben terug gebeld (binnen 2 werkdagen).
De mate waarin e-mails en brieven tijdig worden beantwoord (binnen 5 werkdagen).

Question Title

* 5. Informatievoorziening.

Hieronder volgen een aantal zaken die te maken hebben met de informatievoorziening van de gemeente Meerssen. U kunt aangeven hoe tevreden/ontevreden u hierover bent door een van de antwoorden aan te klikken. 

  Zeer tevreden Tevreden Wisselend Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t.
E-mails en brieven gestuurd vanuit de gemeente Meerssen zijn geschreven in helder en begrijpelijk Nederlands.
De mate waarin de website van de gemeente Meerssen overzichtelijk en gebruikersvriendelijk is.
De mate waarin de website van de gemeente Meerssen Antwoord geeft op mijn vragen.

Question Title

* 6. Bereikbaarheid en uitstraling.

Hieronder volgen een aantal zaken die te maken hebben met de bereikbaarheid en uitstraling van de gemeente Meerssen. U kunt aangeven hoe tevreden/ontevreden u hierover bent door een van de antwoorden aan te klikken.

  Zeer tevreden Tevreden Wisselend Ontevreden Zeer ontevreden N.v.t.
De bereikbaarheid van het gemeentehuis.
De openingstijden van de gemeente Meerssen.
De ontvangstruimte van de gemeente Meerssen en de inrichting daarvan.

Question Title

* 7. Telefonische bereikbaarheid.

U kunt uw gemeente op verschillende manieren bereiken, een manier is per telefoon. Steeds meer gemeenten zijn bereikbaar via een landelijk verkort telefoonnummer. Namelijk, het 14+ netnummer. Zo belt u de gemeente Meerssen via het nummer 14 043 door de gemeentenaam in te spreken.

Bent u hiervan op de hoogte?

Question Title

* 8. Wat vind u ervan dat de gemeente Meerssen gebruik maakt van het 14+ netnummer?

Question Title

* 9. Beoordeling.

Gebaseerd op mijn ervaring geef ik de dienstverlening van de gemeente Meerssen het volgende rapportcijfer(1-10):

Question Title

* 10. Wat kan de gemeente Meerssen er aan doen om dit cijfer te verbeteren/verhogen? denk aan bijvoorbeeld: de openingstijden, de digitale aanvraagmogelijkheden of de bereikbaarheid van de gemeente.

Wij willen u nogmaals bedanken voor het invullen van deze vragenlijst.
0 van 10 beantwoord
 

T