HRC onderzoekt momenteel samen met een BSO of het mogelijk is om een vestiging te openen in ons nieuwe clubhuis. Zij willen ook huiswerkbegeleiding aanbieden voor middelbare scholieren.

Met deze korte enquete (5 vragen) willen wij de wensen peilen van de ouders van onze HRC kinderen. Vanzelfsprekend zijn de gegeven antwoorden voor ons richtinggevend. Geef je aan interesse te hebben, je zit je nergens aan vast.

Question Title

* 1. Hoeveel kinderen heeft u in de BSO (4-12 jaar) leeftijd?

Question Title

* 2. Gaan deze kinderen momenteel naar een BSO?

Question Title

* 3. Als HRC een BSO in haar clubhuis zou openen, zou u overwegen uw kinderen naar deze BSO te laten gaan?

Question Title

* 4. Als HRC 's middags huiswerkbegeleiding zou aanbieden voor Middelbare scholieren, zou u uw kind daar gebruik van laten maken?

Question Title

* 5. Als HRC, tegen een geringe vergoeding, maaltijden aanbiedt, zou u uw kind daar gebruik van laten maken aan het einde van de BSO middag / na de huiswerkbegeleiding voordat de training begint?

Question Title

* 6. Dank voor uw antwoorden. Heeft u op- en aanmerkingen die u graag kwijt wilt, gebruik dan het onderstaande commentaarvak. U kunt vanzelfsprekend altijd een mail hierover sturen naar Floris van de Velde, bestuurslid Facilitair.

T