Onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt door longfibrosepatiënten

De bijsmaak van geneesmiddelen
 
Onderzoek naar bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt door longfibrosepatiënten

Het hebben van een interstitiële longaandoening zoals, een vorm van longfibrose (IPF, NSIP, EAA, LAM, etc.) kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor de eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen. Geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de smaak, reuk, eetlust en het gewicht. Dat wordt regelmatig gemeld door patiënten, maar daar is relatief weinig over bekend en is ook niet vaak onderzocht.

Om wat meer inzicht te krijgen in deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen, zouden we u willen vragen de volgende vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.

Ook al heeft u nog nooit problemen van het gebruik van uw medicijnen ondervonden dan zouden we u toch willen vragen om uw medewerking.

Uw deelname is van groot belang om dit probleem meer zichtbaar te maken!
U zou daarmee een belangrijk aandeel kunnen hebben in het beantwoorden van een aantal vragen
en het vergroten van het inzicht.
 
De vragenlijst blijft te allen tijde anoniem.
Het beantwoorden van alle vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Dit onderzoek is een initiatief van prof. dr. Aalt Bast en prof. dr. Marjolein Drent in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb en de longfibrosepatiënten belangenvereniging.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar:

Sylke de Jong:
smg.dejong@student.maastrichtuniversity.nlHeeft u een vorm van longfibrose?

Question Title

* 1. Heeft u een vorm van longfibrose?

Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Wat is uw geslacht?

Question Title

* 3. Wat is uw geslacht?

Wat is uw lengte? (in cm)

Question Title

* 4. Wat is uw lengte? (in cm)

Wat is uw gewicht? (in kg)

Question Title

* 5. Wat is uw gewicht? (in kg)

Sinds de diagnose van een vorm van  longfibrose is mijn gewicht:

Question Title

* 6. Sinds de diagnose van een vorm van  longfibrose is mijn gewicht:

Hoe lang geleden is bij u de vorm van longfibrose vastgesteld?

Question Title

* 7. Hoe lang geleden is bij u de vorm van longfibrose vastgesteld?

Rookt u?

Question Title

* 8. Rookt u?

Hoe vaak rookt u?

Question Title

* 9. Hoe vaak rookt u?

Zo ja, hoe lang geleden bent u gestopt?

Question Title

* 10. Zo ja, hoe lang geleden bent u gestopt?

Hoe vaak drinkt u alcohol?

Question Title

* 11. Hoe vaak drinkt u alcohol?

Gebruikt u voedingssupplementen? U kunt meerder vakjes aanvinken.

Question Title

* 12. Gebruikt u voedingssupplementen? U kunt meerder vakjes aanvinken.

Gebruikt u kruidenpreparaten (bijv. St. Janskruid)?

Question Title

* 13. Gebruikt u kruidenpreparaten (bijv. St. Janskruid)?

T