Question Title

* 1. Heeft u sinds de bijeenkomst een project uitgevoerd met...

Question Title

* 2. Welke maatregelen zijn populair onder klanten en komen vaak voor?

Question Title

* 3. Heeft u klanten al kunnen helpen om subsidie aan te vragen?

Question Title

* 4. Heeft u nog hulp nodig van het Waterschap? Zo ja, in welke vorm?

Question Title

* 5. Heeft u nog andere ideeën of suggesties?

T