Enquete dorpsvisie Spijk

Beste inwoners van Spijk, 
In opdracht van dorpsbelangen Spijk wordt al een tijdje gewerkt aan het maken van een dorpsvisie. Een plan, waarin je als inwoner/ondernemer van Spijk kunt aangeven wat je van belang vindt voor het plezier wonen, werken en leven in het dorp. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Verschillende inwoners/ondernemers hebben hun 'kiek op Spiek' al gegeven tijdens huiskamergesprekken of op de Spijkster Jaarmarkt. Maar we willen ook iedereen die we nog niet persoonlijk hebben kunnen spreken, de mogelijkheid bieden om hierover mee te praten. Dat willen we doen door middel van een enquete. Wij nodigen u van harte uit om deze in te vullen. Het invullen ervan kost maar een paar minuten. De resultaten van de opgehaalde gegevens worden gepresenteerd tijdens een inwonersbijeenkomst. 

Bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
namens Dorpsbelangen Spijk

Edwin Broekman en Jolanda Dijkhuis
procesbegeleiders dorpsvisie Spijk

Question Title

* 1. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 2. Wat zijn voor u mooie plekken in Spijk?
Kunt u ook aangeven waarom?

Question Title

* 3. Welke plekken vindt u niet mooi in Spijk?
Kunt u ook aangeven waarom niet?

Question Title

* 4. Welke kansen ziet u voor Spijk in de toekomst?

Question Title

* 5. Waar maakt u zich zorgen over in de toekomst?

Question Title

* 6. Geef aan welke onderwerpen voor u belangrijk zijn als het gaat om wonen, werken en leven in Spijk?

  geheel onbelangrijk onbelangrijk belangrijk heel erg belangrijk N.v.t.
Een verzorgde groene woon- en leefomgeving
Woningen voor starters
Levensloopbestendige woningen
Een goede verbinding met het openbaar vervoer
Aanwezigheid van een school in het dorp
Huisarts
Sportvoorzieningen
Dorpshuis
Duurzame energie
Verkeersveiligheid
Ontmoetingsplek voor jongeren
Supermarkt
Ruimte voor ondernemerschap
Een optimaal ingericht bedrijventerrein

Question Title

* 7. Wat is voor u 'typisch Spijk'?

Question Title

* 8. Als u Spijk in 1 woord mag omschrijven, welke zou dit voor u zijn?

Question Title

* 9. Om het dorp leefbaar en levendig te houden, is het nodig om ook met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Bent u op dit moment actief als vrijwilliger voor Spijk? 
Zo ja, op welke manier?

Question Title

* 10. Laat hier vrijblijvend uw contactgegevens achter.

0 van 10 beantwoord
 

T