* 1. Mijn zoon of dochter maakt deel uit van de volgende groep(en)

* 2. Hoe tevreden bent u over de trainer(s)/begeleider(s) van deze groep?

* 3. Hoe tevreden bent u over het huidige aanbod van de turnkring 

* 4. Vindt u dat u voldoende op de hoogte bent van waar u terecht kan indien u opmerkingen heeft?

* 5. Hoe tevreden bent u over de beschikbare informatie i.v.m. kalender, demonstratie, familiedag,... 

* 6. Voor het zoeken van informatie gebruik ik 

* 7. Heeft u er nood aan om meer betrokken te worden bij de werking van de club

* 8. Mijn kind voelt zich tevreden en veilig binnen de club

* 9. Hoe tevreden bent u over de werking van de turnkring?

* 10. Heeft u suggesties ter verbetering

T