Om de koers te bepalen voor de komende periode, werkt het bestuur van de VViN aan een strategisch plan. Aangezien we een vereniging voor en door leden zijn, willen we alle leden nauw betrekken. Aan de hand van enkele vragen, verzamelen we input om het plan gestructureerd vorm te geven.

Nadat alle ideeën verzameld zijn, zullen onderwerpen die het meest genoemd worden prioriteit krijgen in het strategisch plan.

De missie van de VViN is en blijft zowel bureaus als (mogelijke) klanten informeren over alle activiteiten van de VViN. 

Van het onderhouden van contacten in de branche tot belangenbehartiging van de leden en de branche als geheel, het organiseren van congressen en het informeren van de leden over de VViN-activiteiten en andere actuele onderwerpen in de vertaal- en tolkenwereld.

Question Title

* 1. Denkend aan de activiteiten van de VViN, wat is volgens jou de top drie aan prioriteiten die het komende jaar door het bestuur van de VViN in het strategisch plan moeten worden opgenomen?


Question Title

* 2. Een van de aandachtspunten voor het komende jaar zal sowieso een modernisering van de website zijn. Graag nemen we daarin natuurlijk zoveel mogelijk wensen mee. Welke onderdelen moeten zeker op de website aanwezig blijven en mogen bij een volgende release van de website niet mag ontbreken?

Question Title

* 3. In aanvulling op vraag 2 hierboven ten aanzien van de website van VViN: welke onderdelen zijn overbodig en mogen bij een volgende release van de website geschrapt worden?

0 van 3 beantwoord
 

T