Welkom

Orthodoxe parochies spelen een belangrijke rol binnen onze maatschappij. Ze vormen niet alleen het religieuze kader voor de geloofsgemeenschap, maar vervullen ook talrijke socioculturele functies. Hun werking wordt weerspiegeld in een rijk en divers onroerend, roerend en immaterieel erfgoed: kerkgebouwen met prachtige interieurs, religieuze gebruiken en tradities, objecten, archieven en bibliotheken.

De zorg voor dit erfgoed is belangrijk. Dat vergt tijd en inspanningen, maar u staat er niet alleen voor. CRKC-PARCUM en KADOC-KU Leuven, twee door de Vlaamse overheid erkende erfgoedorganisaties, staan u graag bij. In het kader van het project 'Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen' willen wij uw noden op het vlak van erfgoed in kaart brengen. Daarom zouden wij een twintigtal minuten van uw tijd willen vragen om deze enquête in te vullen. Om u te bedanken voor uw deelname bieden wij u op het einde van de bevraging graag een ticket voor PARCUM. Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur aan.

Deze bevraging wordt georganiseerd in samenwerking met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. In Antwerpen verloopt het onderzoek in samenwerking met het MAS I Museum aan de Stroom.

Met vragen over het invullen van de enquête kan u bij CRKC-PARCUM of KADOC-KU Leuven terecht.

Contactpersoon CRKC-PARCUM:
Julie Aerts
julie.aerts@crkc.be
016 40 60 73

Contactpersoon KADOC-KU Leuven:
Joris Colla
joris.colla@kuleuven.be
016 32 35 17

0 van 39 beantwoord
 

T