Algemene informatie

Welkom bij de enquête van Stichting Lezen & CPNB (Nederland) en Iedereen Leest & Poëziecentrum (Vlaanderen) over poëzieonderwijs.

De term poëzieonderwijs mag u voor deze enquête zeer breed opvatten: van een gedicht voorlezen in de klas tot het laten aanleggen van uitgebreide poëziedossiers, van zelf elfjes schrijven tot het analyseren van sonnetten van Hooft.

Wij zijn met name benieuwd naar de mening van docenten over hun poëzieonderwijs. Zou u de enquête willen invullen als u werkzaam bent als:
- in Nederland: docent Nederlands in het voortgezet onderwijs of leerkracht in het primair onderwijs.
- in Vlaanderen: docent Nederlands in het secundair onderwijs of leerkracht in het primair onderwijs

Ook als u op een andere manier betrokken bent bij poëzieonderwijs vragen wij u deel te nemen.  

Hartelijk dank voor uw deelname!

Question Title

* 1. Waar geeft u les?

T