Het bestuur van Jong Arcen wil graag meer inzicht krijgen in wat er allemaal speelt binnen en buiten de vereniging. Om hier meer informatie over te krijgen zijn er verschillende enquêtes opgesteld voor verschillende doelgroepen om te kijken hoe iedere doelgroep denkt over bepaalde zaken m.b.t. Jong Arcen. Met de uitslagen van de enquêtes gaat het bestuur aan de slag om te bekijken of de eventueel gewenste aanpassingen/aanbevelingen te realiseren zijn. Ook zullen de uitslagen meegenomen worden in de toekomstvisie van Jong Arcen.

De enquêtes zijn volledig anoniem.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar: hopman(at)jongarcen.nl of secretariaat(at)jongarcen.nl.

* Vragen waar antwoord verplicht is.

Question Title

* 1. Ik zit in de leeftijdscategorie van:

Question Title

* 2. Ik ben lid van jong Arcen omdat:

Question Title

* 3. Kom je graag naar de clubavonden toe?

Question Title

* 4. Het leukste van de clubactiviteiten vind ik:

Question Title

* 5. Wat zou er volgens jou anders kunnen aan de clubavonden?

Question Title

* 6. Op welke avond in de week zou je het liefste club draaien?

Question Title

* 7. Het minst leuke van de vereniging vind ik:

Question Title

* 8. Als ik een aantal sterren zou moeten geven voor de kampen dan zou dat zijn:

Question Title

* 9. Als ik een aantal sterren zou moeten geven voor de twee daagse tocht dan zou dat zijn:

Question Title

* 10. Dit wil ik nog kwijt aan Jong Arcen:

T