Uw ervaringen met de participatiemaatschappij

 

U vult deze vragenlijst in omdat u op de een of andere manier actief bent in de 'participatiemaatschappij'. Graag horen wij meer van u over uw project(en). Voorwaarde voor deelname is dat het project de afgelopen vier jaar is begonnen of afgerond.

Question Title

1. Aan welk project in welke plaats heeft u deelgenomen? 

Question Title

2. Als er online informatie over uw project is, kunt u dan hier een link sturen?

Question Title

3. In welke categorie valt uw project? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

4. Wat is de stand van zaken rond het project op dit moment?

Question Title

5. Wilt u dit toelichten?

Question Title

6. Wat zijn of waren de succesfactoren bij uw project? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

7. Wilt u dit toelichten?

Question Title

8. Wat zijn of waren de hinderpalen bij uw project? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

9. Wilt u dit toelichten?

Question Title

10. Hoeveel tijd kost of kostte het werk aan dit project u gemiddeld?

Question Title

11. Wilt u verder nog iets kwijt over uw ervaringen in de participatiemaatschappij?

Question Title

12. Bent u bereid nog wat persoonlijke informatie met ons te delen?

Question Title

13. Bent u bereid mee te werken aan verhalen van de NOS op tv, radio en/of internet?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T