Het bestuur van Jong Arcen wil graag meer inzicht krijgen in wat er allemaal speelt binnen en buiten de vereniging. Om hier meer informatie over te krijgen zijn er verschillende enquêtes opgesteld voor verschillende doelgroepen om te kijken hoe iedere doelgroep  denkt over bepaalde zaken m.b.t. Jong Arcen. Met de uitslagen van de enquêtes gaat het bestuur aan de slag om te bekijken of de eventueel gewenste aanpassingen/aanbevelingen te realiseren zijn. Ook zullen de uitslagen meegenomen worden in de toekomstvisie van Jong Arcen.

De enquêtes zijn volledig anoniem.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar: hopman(at)jongarcen.nl of secretariaat(at)jongarcen.nl.

* Vragen waar antwoord verplicht is.

* 1. Ik zit in de leeftijdscategorie van:

* 2. Ik ben geen lid van jong Arcen omdat:

* 3. Wat is/zijn de belangrijkste redenen om een lidmaatschap bij Jong Arcen te overwegen?

* 4. Wat zou je graag willen leren/doen bij Jong Arcen?

* 5. Als we een infoavond/dag zouden organiseren waarop we laten zien wat we allemaal doen; zou je daar dan naar toe willen komen?

* 6. Dit wil ik nog kwijt aan Jong Arcen:

T