Schaaklessen door Johan Goormachtigh voor clubleden met ELO-rating 1500 à 2000

De SEC overweegt om in het 1ste kwartaal een cursus (5 lessen van 3 uur) in te richten voor onze clubleden met ELO-rating 1500 à 2000.Een 60-tal clubleden bevinden zich in dit ELO-gebied.

Vooraleer deze cursus definitief te plannen, wil de SEC bij de in aanmerking komende leden door een korte bevraging achterhalen of er enerzijds voldoende belangstelling is voor het volgen van deze cursus, en anderzijds welk tijdstip en welke lesthema’s gewenst worden.

Deelnemingsrecht zou 5 € bedragen voor de clubleden en 25 € voor niet-clubleden.

Question Title

* 1. Overweegt u om de cursus te volgen? Overweegt u om de cursus te volgen? 

Question Title

* 2. Tijdstip - Op welke dag/uren wenst u deze lessen?

Question Title

* 3. Lesthema’s - Welke thema’s of leerstof wenst u opgenomen te zien in het lessenpakket?

Question Title

* 4. Eventuele suggesties

T