MKBmatching

MKBmatching is een online 'datingsite' voor duurzame ondernemers. Steeds meer mkb-bedrijven weten dat ze 'iets met duurzaamheid' moeten doen, maar het ontbreekt hun vaak aan kennis en benodigde technieken. MBKmatching is gericht op van elkaar leren op een laagdrempelige manier. Dit is de eerste online versie van MKBmatching. Via deze "enquête" wordt het matchen van ondernemers in de praktijk gebracht, zodat ondernemers elkaar kunnen helpen bij verduurzaming.
Deze eerste versie van MKBmatching is opgezet voor het duurzaamheidsproject op bedrijventerrein 'Het Witte Lam' in Groningen, maar ook als u ondernemer bent op een andere locatie kunt u deelnemen aan MKBmatching. Voor meer informatie, zie www.MKBmatching.eu.
 
Privacyverklaring
De Stichting GreenEcoNet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Contactgegevens en ingevulde ambities worden alleen gebruikt voor het matchen van bedrijven en eventueel voor correspondentie over MKBmatching. Lees de volledige privacyverklaring hier: Privacyverklaring MKBmatching (pdf).

Question Title

* Klik hieronder om akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Vul hieronder basisinformatie toe over uzelf en uw bedrijf. Op de volgende pagina's kunt u vervolgens invullen welke duurzame sociale, bedrijfseconomische en milieu-ambities u heeft voor uw bedrijf.

Question Title

* Uw bedrijf en contactgegevens

T