Inleiding

Gemeente Loon op Zand staat voor een grote uitdaging. De uitgaven voor de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en de begeleiding naar werk zijn de laatste jaren fors gestegen. Daarnaast vragen duurzaamheid en gebiedsontwikkeling om extra inzet. Dit betekent dat we fors moeten bezuinigen om een begroting 2020-2023 mogelijk te maken.  

In november besluit de gemeenteraad over de noodzakelijke bezuinigingen. Omdat dit de hele gemeenschap in gemeente Loon op Zand raakt, nodigen we u uit om uw stem te laten horen. Wat vindt u belangrijk? En wat juist niet? Uw overwegingen zijn belangrijk voor de gemeenteraad. Doet u mee? Vul dan onderstaande enquête in. Dat kan tot en met 25 augustus.

De enquête bestaat uit een paar algemene vragen over leeftijd en woonplaats en vijf inhoudelijke vragen. In september bespreekt de gemeenteraad de mogelijke bezuinigingen. De enquêteresultaten worden dan ingebracht.

Alvast bedankt voor de inbreng bij deze belangrijke zoektocht naar een nieuwe financiële balans in Loon op Zand.

T