Wat vind jij van het onderhoud in onze openbare ruimte?

Als inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân maak je dagelijks gebruik van de openbare ruimte. Daarom vinden wij het belangrijk op te weten hoe jij de staat van onderhoud ervaart en wat je daarin belangrijk vindt. 

De uitkomst van deze enquête gebruiken wij bij het opstellen van de onderhoudskaders die we in 2020 aan de gemeenteraad voorleggen. 

Hoe vul je de enquête in?
De enquête bestaat uit twee onderdelen:
1. hoe beoordeel je de huidige staat van onderhoud?
De huidige staat van onderhoud kun je beoordelen met een cijfer van 1 tot 10. Heb je geen mening, of is het onderdeel niet van toepassing? Zet dan een vinkje bij n.v.t.

2. Top 5
Geef hier zelf je top 5 aan van zaken die meer onderhoud nodig hebben, of juist minder. Of waar je meer dienstverlening verwacht of juist minder.

Bij het beantwoorden van de vragen kun je uitgaan van je eigen woonplaats. Vul deze in bij vraag 1. 

Alvast bedankt voor je medewerking!

Question Title

* 1. Wat is je woonplaats?

Question Title

* 2. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de wegen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Asfaltwegen
Klinkerwegen
Stoepen
Wandelpaden
Fietspaden
Bankjes, borden etc.

Question Title

* 3. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de riolering?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Afvoer regenwater op straat
Afvoer afvalwater huishoudens (riool)

Question Title

* 4. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de openbare verlichting?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom

Question Title

* 5. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van het openbaar groen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Kleine stukjes groen en perkjes
Parken en plantsoenen
Sportvelden
Speelvoorzieningen
Begraafplaatsen
Bermen
Sloten en vijvers
Onkruidbestrijding op wegen en stoepen

Question Title

* 6. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
(Dag)recreatievoorzieningen
Sportaccommodaties en zwembaden
Dorpshuis of MFC
Gemeentelijke huisvesting
Gemeentelijke monumenten

Question Title

* 7. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de bruggen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Vaste bruggen
Beweegbare bruggen
Fiets/ voetgangersbruggen

Question Title

* 8. Wat vind je van de huidige staat van onderhoud van de oevers, kaden en bodems?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Oevers en beschoeiingen
Kademuren
Baggeren waterbodems

Question Title

* 9. Hoe beoordeel je de dienstverlening op het gebied van huishoudelijk afval?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Restafval
GFT-afval
Oud papier en karton
Brengpunten glas en textiel
Klein chemisch afval
Inleveren van afval bij de mileustraten
Digitale afvalkalender

Question Title

* 10. Hoe schoon vind je het op straat? (10 = veel overlast, 1 =  weinig overlast)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N.v.t.
Onkruid op de stoep of straat
Zwerfafval
Graffiti
Wildplak
Kauwgom

Question Title

* 11. Op welk onderdeel is meer onderhoud of dienstverlening nodig?  Noem maximaal 5 en licht je keuze toe.

Question Title

* 12. Op welk onderdeel is minder onderhoud of dienstverlening nodig? Noem maximaal 5 en licht je keuze toe.

T