In de afgelopen jaren hebben we door middel van wervingsacties en campagnes ons ledenbestand trachten te vergroten. We vinden het belangrijk om ook u in dit verband te raadplegen.

We verzoeken onze leden om de onderstaande vragenlijst in te vullen, zodat wij weten hoe zij onze organisatie ervaren. Bovendien krijgen we graag ideeën en suggesties voor verbeteringen.

Met uw feedback kunnen we onze huidige leden behouden en nieuwe leden werven. De gegevens van deze enquête zullen worden gebruikt om aanbevelingen te doen voor wijzigingen binnen onze organisatie.

Uw antwoorden zijn erg waardevol en belangrijk voor ons. Wij danken u voor uw deelname aan deze enquête.

T