Gelieve uw gegevens VOLLEDIG aan te vullen, want deze worden gebruikt voor uw factuur/betalingsbewijs en uw lidkaart.  Eens per maand worden deze aangemaakt en verstuurd per mail.
Aan huidige leden vragen we dit ook te doen, zodat we onze bestanden kunnen nakijken en corrigeren waar nodig.

Please ensure your details are COMPLETE, as they are used for your invoice/receipt and membership card.  Once a month, we send these through email.
If you are currently a member, we ask you to also complete your details, to enable us to check our records and correct them where applicable.

Question Title

* 1. Lidmaatschap EVTA-be

Question Title

* 2. Mijn gegevens / My details :

Question Title

* 3. Type lidmaatschap / Membership type

Question Title

* 4. Gelieve het overeenkomende bedrag te storten op rekeningnummer 
BE69 0688 9438 3978 met vermelding van je naam en type lidmaatschap.  

Please transfer the fee to account number BE69 0688 9438 3978
stating your name and the membership type.

T