Artistiek luik
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen:
26 januari 2018

Het Irisfeest is het Feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tijdens het weekend van 5 en 6 mei 2018 brengt dit groot feest alle Brusselaars samen in het hart van hun Gewest en nodigt het bezoekers uit om gratis met hen mee te vieren.
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei hebben er ’s avonds concerten plaats op het Paleizenplein. Op zondag 6 mei is er ’s namiddags dit cultureel, artistiek en tegelijkertijd volks evenement dat de Brusselaars ertoe aanzet om samen te komen en hun Gewest te vieren in een warme en gemoedelijke sfeer, terwijl ze een overzicht krijgen van alle activiteiten die een gewest als Brussel kan aanbieden.

Bij deze gelegenheid wenst de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaarheid te bieden aan alle actoren uit het Brussels cultureel, artistiek en verenigingsleven.

Deze projectoproep heeft betrekking op het artistieke luik van “Feest in het Park” en is gericht tot straatartiesten en artistieke gezelschappen. Het zal plaatsvinden op zondag 6 mei, van 12 tot 18 u.

Alle artistieke disciplines zijn welkom
. De projecten mogen bestaan uit projecties, installaties, het aankleden van de stedelijke ruimte, podium- en straatkunst, circus- en kermiskunst, tentoonstellingen, spel en specifieke animatie voor kinderen, workshops, grime, enz.

We hebben een voorkeur voor projecten die de hele tijd door plaatsvinden of over een langere tijdsperiode gespreid zijn en/of bedoeld zijn om tegelijkertijd door een groot aantal personen kunnen bekeken worden. Door dezelfde artiest of door hetzelfde gezelschap kunnen ook verschillende projecten voorgesteld worden.  
BUDGET

De maximaal toegekende vergoeding voor elk afzonderlijk project is beperkt tot € 10.000 exclusief BTW en met het volgende in de prijs inbegrepen:
  • artistieke prestaties
  • transportkosten
  • kosten verbonden aan de aankoop van benodigd materiaal, nodig voor de realisatie van het project

Daartegenover staat dat het Irisfeest volgende kosten wel voor zijn rekening neemt:

  • auteursrechten (SABAM, SACD),
  • kosten verbonden aan de technische fiche (overeen te komen in functie van het voorgestelde project),
  • eventueel gas- en elektriciteitsverbruik,
  • eventueel lenen van materieel zoals tenten, tafels en stoelen (voor zover beschikbaar),
  • de catering ’s middags op de gepresteerde dag

Voor gezelschappen die buiten België gevestigd zijn:
  • logeerkosten (maximum 2 nachten),
  • maaltijden tijdens het verblijf (overeen te komen met de organisatie na selectie van het project)
TOEKENNINGSCRITERIA

Het team dat de programmatie verzorgt, zal de meest originele projecten selecteren en proberen om zoveel mogelijk verschillende deelnemers te programmeren, rekening houdend met de andere activiteiten in de buurt (verenigingen, concerten, enz.).
De kosten die samenhangen met de technische fiche zijn ook een belangrijk criterium bij de selectie van het project.


OVEREENKOMST

Zodra de selectie van de projecten gebeurd is, zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld tussen visit.brussels en de uitgekozen inschrijvers.T