ETF-enquête over het transport van autobus-en touringcarpassagiers

Welkom bij de ETF-vragenlijst

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

In November 2016 keurde de Europese Commissie een project van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) goed over het transport van autobus- en touringcarpassagiers.* Naast marktorganisaties en businessmodellen richt het project zich op de sociale en arbeidsaspecten en de rechtshandhaving van de EU verordeningen, en voornamelijk betreffende de arbeidstijden van de bestuurders.

De enquête richt zich vooral op internationale touringcar bestuurders en langeafstandsrijders tussen grootsteden van één of meerdere Europese lidstaten. Deze enquête heeft als doel een duidelijker beeld te scheppen over de arbeidsroutines, de werkomstandigheden en werkdruk waaraan bestuurders worden blootgesteld en toekomstige EU-maatregelen. Gelieve deze vragenlijst niet in te vullen indien u een bestuurder bent bij het stedelijk openbaar vervoer.

Omdat uw tijd kostbaar is, hebben wij getracht het aantal vragen te beperken, en u toch de gelegenheid te bieden uw werkervaring met ons te delen – u kunt de enquête invullen door op het antwoord van uw keuze te klikken, en u kunt eveneens bijkomende opmerkingen toevoegen in de daarvoor voorziene tekstvakken op het einde van elk onderdeel.

Deze vragenlijst is vertrouwelijk en vereist niet dat u uw naam bekendmaakt. Onze interesse gaat uit naar uw persoonlijke ervaringen in uw job als autobus- en touringcarbestuurders, maar minstens even belangrijk is ons doel om een duidelijk beeld te ontwikkelen van de sector in zijn totaliteit door de antwoorden van zoveel mogelijk verschillende bestuurders te verwerken.

Als u de online vragenlijst invult, geeft u EFT de toestemming alle gegevens op te slaan en te analyseren en de resultaten anoniem te gebruiken om zo meer ondersteuning te bieden in vakbondscampagnes die de belangen van de Europese autobus- en touringcarbestuurders te bevorderen.

Wij danken u voor de tijd die u neemt deze enquête in te vullen. Uw feedback is uiterst belangrijk.

Het ETF Team

*Bouwen aan de toekomt van de wegensector – transport medewerkers aan het woord, Begrotingspost VP/2016/002- Ref. nummer: VS/2016/0246

Afbeelding

T