VO-content is méér dan lesmateriaal. Op bijeenkomsten voorzien we u en uw collega's van actuele informatie over relevante onderwerpen. Maar welke onderwerpen zijn voor u relevant?  Of voor uw medewerkers? En hoe wilt u het gepresenteerd krijgen? Geef het aan met uw antwoorden op zes vragen (anoniem, dat spreekt voor zich) en we gaan u en uw collega's nog beter ondersteunen. Zo zijn we echt een initiatief ván en vóór scholen.

Question Title

* 1. Hoe belangrijk zijn de volgende onderwerpen voor u en uw medewerkers op een schaal van 1 (= zeer onbelangrijk) tot en met 5 (= zeer belangrijk):

  1 (=zeer onbelangrijk) 2 3 (=neutraal) 4 5 (=zeer belangrijk)
Burgerschap
Formatief evalueren
Leerdoeldenken
Leermiddelenbeleid
Onderwijs op maat
Open digitaal leermateriaal
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Toetsbeleid
Het aanbod van VO-content
Scholing van uw docenten mbt het materiaal van VO-content

Question Title

* 2. Welke thema's of onderwerpen spreken u aan, maar stonden niet in de lijst bij de vorige vraag?

Question Title

* 3. De thema's/onderwerpen kunnen op verschillende soorten bijeenkomsten aan bod komen.
  • Inspiratiesessies over actuele thema's
  • Opfrismiddagen over het (gebruik van het) materiaal van VO-content
  • Studiedagen waarop VO-content één of meer workshops verzorgt
  • Masterkl@ssen waarbij u een kijkje krijgt in de keuken van een andere school
  • Rondetafelgesprekken waarbij uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar centraal staan
  • 1-op-1 gesprekken met een relatiemanager van VO-content over het materiaal en de ondersteuning van VO-content.
Welke van deze soort bijeenkomsten spreken u aan (meerdere opties mogelijk):

Question Title

* 4. Welke locatie(s) zou u overwegen voor het bijwonen (door u of door uw collega's) van een bijeenkomst?

Question Title

* 5. Welke reistijd vindt u acceptabel om eventueel te reizen naar een (school)locatie in de buurt?

Question Title

* 6. Welke dag(en) en dagdelen hebben uw voorkeur voor het (laten) bijwonen van bijeenkomsten?

  ochtend (tot 12.00 uur) voormiddag (tot 15.00 uur) namiddag (vanaf 15.00 uur) avond (vanaf 18.00 uur)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

T