Question Title

* 1. Global Goals for Sustainable Development
Wat zijn de ambities binnen de gemeente als het gaat om de Global Goals?

Question Title

* 2. Meest inspirerende Global Goals gemeente
Waarom zou uw gemeente de meest inspirerende Global Goals Gemeente moeten worden?

Question Title

* 3. Activiteiten in uw gemeente
Kunt u toelichten op welke manier uw gemeente bijdraagt en of gaat bijdragen aan het behalen van de Global Goals? Denk aan activiteiten, plannen, beleid. Als er relevante links zijn, kunnen deze worden bijgevoegd? (ofwel mail documenten naar GlobalGoals@VNG.nl)

Question Title

* 4. Heeft u deze plannen en of activiteiten expliciet gekoppeld aan de Global Goals in uw communicatie?

Question Title

* 5. Wat zijn de effecten van de activiteiten op de lange termijn? Hebben de activiteiten een blijvend effect?

Question Title

* 6. Op welke wijze heeft u de (aandacht voor de) Global Goals verankerd in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie? Denk aan collegeakkoord, beleidsdocumenten, portefeuillehouder, apart budget, etc. Indien er beleidsdocumenten zijn, kunnen deze worden bijgevoegd? (voeg een link toe of stuur de documenten per mail naar GlobalGoals@VNG.nl)

Question Title

* 7. Samenwerkingspartners
Met welke partners (scholen, organisaties, bedrijven) heeft u in 2018 samengewerkt om de doelen te verwezenlijken?

Question Title

* 8. Hoe betrekt u uw burgers bij de Global Goals?

Question Title

* 9. Overig
Naam: 
Gemeente/Organisatie: 
Functie: 
E-mailadres: 
Telefoonnummer:

Nota bene: Zijn er andere vragen, suggesties, wensen et cetera rondom de Gemeenten4GlobalGoals campagne die u met ons wilt delen?

Question Title

* 10. Nota bene: Door de reizende Tijdcapsule van VNG International naar uw gemeente te halen schept u een mooi moment om van start te gaan als Global Goals gemeente, en om met uw burgers in gesprek te gaan over de Global Goals. Heeft u de Tijdcapsule al ontvangen om de Global Goals in uw gemeente? 

T