Page1 / 9
 
11% of survey complete.
Geachte collega,

Naar aanleiding van de vorige ledenraadpleging hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij zijn benieuwd hoe u de Chirurgendagen 2015 heeft ervaren. Het invullen van deze enquete kost u 5 minuten.

Alle deelnemers aan deze enquête kunnen meedingen naar een cadeaubon.

Dank voor uw moeite!

De Congrescommissie

T