Introductie

Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoogopgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen volgen of hebben afgerond. NWS organiseert netwerk- en carrière-evenementen in Nederland en heeft lokale clubs in buitenlandse studentensteden. Tevens behartigt NWS de belangen van Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse overheid en politiek.

Dit is een onderzoek naar de administratieve barrières voor Nederlandse studenten die een volledige opleiding in het buitenland (willen) volgen. We richten ons hierbij op obstakels vanuit Nederland. Door de obstakels in kaart te brengen, kan NWS zich inzetten om deze barrières effectief aan te pakken om studeren in het buitenland makkelijker te maken.

Vul de vragenlijst zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Mocht je meerdere studies in het buitenland hebben gedaan, beantwoord de vragen dan aan de hand van de meest recente ervaringen. Aan het eind is ruimte voor overige opmerkingen en suggesties. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt, conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds mei 2018 op de EU van toepassing is.

Het duurt ongeveer 10-15 minuten om deze enquête in te vullen. 


Bedankt voor je deelname aan het NWS onderzoek!


T