Gelieve uw gegevens VOLLEDIG in te vullen, want deze worden gebruikt voor uw factuur / betalingsbewijs en uw deelname-attest. Dit formulier invullen en de betaling uitvoeren is voldoende als inschrijving. U ontvangt geen email ter bevestiging. Schrijf het juiste bedrag over op BE69 0688 9438 3978 met vermelding van de naam van de persoon die zich inschrijft, de titel van de workshop, en of je lid bent of niet.

Please ensure your details are COMPLETE, as they are used for your invoice / receipt and certificate of attendance. Filling out this form and making the payment is enough to subscribe. You will not receive a confirmation email. Please transfer the correct amount to BE69 0688 9438 3978, and mention the name of the person subscribing, the title of the workshop and whether you are a member or not.

Question Title

* 1. Mijn gegevens / My details : 

Question Title

* 2. Ik meld me aan voor / I would like to subscribe for:

Question Title

* 3. Ik ben / I am:

T